Grom

Směr výšlehu: nahoru mimo osu hlavně.
Ráže: 6.35 mm
Hmotnost: - g
Délka:  – mm
Šířka:  – mm
Výška:  – mm
Doplňující info:  Pistole byla zhotovena ze železa, oxidovaného na černou barvu. V přední části má slepé ukončení hlavně malé vyhloubení, imitující výtok plynů. To je ale realizováno otvorem seshora a drážkovaného skluzu, do kterého proudí výšleh z asi 3cm hladké hlavně pod úhlem cca 30 stupňů. Nabíjení zbraně je z 5ti patronového zásobníku, umístěného v úchytu zbraně. Pistolka používá střelivo ráže 6.35, stejné jako ostré verze samonabíjecí pistole, mosazné nábojnice a středového zápalu. Místo kulky měly papírový uzávěr červené barvy, vnitřek vyplněn bezdýmným prachem (množství 0,25 g), který ve chvílí výstřelu podlehl rozervání, zvětšujíc tak akustický efekt rány. Aby opravdu nikoho nenapdalo použít ostrou verzi náboje 6.35, bylo zboku na levé straně „závěru“ zbraně vyryto varování „Jen pro poplašné náboje kal. 6,35″
 
Možná Vás také bude zajímat příspěvek o polském výrobci  Alter a Dawid Szulman zde , případně START – Mateja;
 
 Info čerpáno z:
sken-kniha Kniha Polskie konstrukcje broni
 
 
 
 
 
 
Foto ze sbírky Krzysztofa i Michała Paweli , Polsko. Děkuji!

Comments are closed.