Galerie

Pro pohodlné listování v jednotlivých galeriích lze používat šipky na klávesnici, nebo si spustit slideshow. Při kliknutí na obrázek galerie zde pod textem dole se zobrazí jen fotografie v galerii, ale při kliknutí na název galerie v seznamu vlevo se zobrazí nejen tato galerie, ale i popisky a zajímavosti, pokud jsem je k dané pistolce někde sehnal. Proto raději doporučuji pro prohlédnutí dané pistolky používat odkazy vlevo ve sloupci. 

 

Specialitky:

Slavia a jiné české pistolky:

Em-Ge:

Perfecta:

Röhm:

Rhöner Sportwaffenfabrik GMBH

Pistole 6mm:

Jiné pistolky:

Revolvery:

 

Veškeré texty a fotografie na těchto stránkách jsou vlastnictvím portálu poplasnak.cz či jiných stran, které poplasnak.cz udělili svolení ke zveřejnění. Jejich šíření a užívání bez svolení je nezákonné a jedná se o porušení Autorského zákona 121/2000 Sb! All texts and photos on this site are the property of portal poplasnak.cz or other parties that poplasnak.cz granted permission for publication. Their distribution and use without permission is illegal and is a violation of copyright law 121/2000 Sb!

Comments are closed.